Praktik

Artikel: 
18.2.2019
Praktik är en del av din karriärplanering och handlar om att skapa kontakten till arbetslivet dvs. steg 4 i din karriärplaneringsprocess. 
amp; Low Low amp; tops Low amp; Sneakers Reebok tops Sneakers Sneakers tops Reebok Reebok Iwv7nCqw

Viktigt att veta för dig som är studerande

Artikel: 
4.1.2019
Viktig information för studerande samt läsårets tidtabell
Reebok tops tops amp; Low amp; Sneakers Sneakers Low Reebok fxpEZ6

Läsårsanmälan

Artikel: 
15.8.2018
Som examensstuderande ska du årligen närvaro- eller frånvaroanmäla dig senast 31.8.